Ammattiopisto

Mahdollisuuksien talossa tavoitteista totta – ammatti, työ ja toimiva arki

Validia Ammattiopisto tarjoaa ammatillista erityisopetusta sekä valmentavaa koulutusta yli 600:lle opiskelijalle. Oppilaitos tuottaa lisäksi ammatilliseen erityisopetukseen liittyviä kehittämis-, ohjaus- ja tukipalveluita.

Validia Ammattiopisto edistää ja kehittää toimintakyvyltään erilaisten ja fyysisesti vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää Invalidiliiton periaatteiden mukaisesti.

Bovallius-ammattiopisto ja Validia Ammattiopisto yhdistyvät uudeksi ammatilliseksi erityisoppilaitokseksi 1.1.2018. Uuden oppilaitoksen nimi on Ammattiopisto Spesia.

Ammatillinen erityisopetus

  • Koulutuksellinen tasa-arvo edellyttää, että jokaisella on erilaisista oppimisedellytyksistä riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen ja sijoittua koulutuksen jälkeen työhön ja yhteiskuntaan täysivaltaisena kansalaisena.
  • Erityisopetusta annetaan opiskelijalle, joka oppimisvaikeuden, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea. Tarvittaessa kuntoutusta annetaan yhteistyössä kuntoutuspalvelujen tuottajien kanssa.
  • Erityisopetuksen ammatilliset tavoitteet ovat tutkintoon johtavissa koulutuksissa samat kuin vastaavien alojen muissakin ammatillisessa tutkinnoissa.
  • Tavoitteiden saavuttamista tuetaan yksilöllisesti suunnitellun ja ohjatun oppimisprosessin sekä erilaisten tukitoimien avulla.
  • Opiskeluryhmät ovat tavallista pienempiä ja useimmilla opettajilla on erityisopettajakoulutus.
  • Pieni ryhmäkoko ja erityisopettajan ammattitaito mahdollistavat erilaisia opetus-, ohjaus- ja oppimisjärjestelyjä sekä työtapoja mm. eriyttävää luokkaopetusta.

Validia Ammattiopistossa koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija työllistyy omalle koulutusalalleen, saavuttaa jatko-opintokelpoisuuden tai saa hankituksi parhaat mahdolliset perusvalmiudet yhteiskunnassa elämiseen ja osallistumiseen.

Toimintakertomus

Voit tutustua Validia Ammattiopistoon myös toimintakertomuksemme kautta. Lue esimerkiksi mikä on Harjoitustoimisto, miten osaamisperusteisuutta toteutettiin tai mitkä olivat lukuvuoden kohokohdat. Klikkaa tästä toimintakertomukseen: Toimintakertomus 2015-2016

Toimintakertomus 2016-2017