Historia

Bovallius-ammattiopisto ja Validia Ammattiopisto yhdistyvät uudeksi ammatilliseksi erityisoppilaitokseksi 1.1.2018. Uuden oppilaitoksen nimi on Ammattiopisto Spesia. Yhdistämisen tavoitteena on turvata ammatillisen erityisopetuksen saavutettavuus ja laatu tulevaisuuden muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tasavertaisia mahdollisuuksia

Validia Ammattiopistolla on pitkä historia vammaisten kouluttajana ja toiminta on laajentunut erityistä tukea tarvitsevien monipuoliseen opetukseen ja opiskelun tukeen.

Kaikki alkoi 15. heinäkuuta 1942, kun Suomen siviili- ja asevelvollisuusinvalidien liitto ry aloitti ammattikoulutuksen Westendin Invaliidien ammattioppilaitoksessa. Ensimmäiset opiskelijat olivat sotainvalideja.

Järvenpäässä opetus alkoi elokuun 9. päivänä vuonna 1948. Kyse oli kaksivuotisesta sähköalan kurssista, joka samalla käynnisti Järvenpään Invaliidien Ammattihuoltolaitoksen toiminnan. Kurssille osallistui 28 opiskelijaa.

Nykyinen Validia Ammattiopisto jatkaa siis perinteitä, jotka saivat alkunsa sodissa vammautuneille järjestetystä koulutuksesta.

Vaikka olot ovat muuttuneet 1940-luvulta tähän päivään tullessa melkoisesti, näkemykset koulutuksen tärkeydestä eivät ole menettäneet merkitystään, päinvastoin: tavoitteena on yhä yhteiskunta, jossa vammaisilla on ”mahdollisuus tasavertaisesti muiden kansalaisten kanssa osallistua kansakunnan hyvinvoinnin kohottamiseen.” (Invalidiliiton ensimmäinen puheenjohtaja Eino K. Kalervo).

 

Tuusulan kunnasta Järvenpään kauppalaksi

Invalidien koulutuksen merkitys Järvenpään kauppalan syntyhistoriassa on huomattava. Kun etsittiin Invaliidien Ammattihuoltolaitoksen tarpeisiin sopivaa kiinteistöä, löytyi Tuusulan kunnan Järvenpään kylästä tyhjillään ollut entinen silkkitehdas. Suunnitelmat koulutuksen järjestämisestä ja laajentamisesta edellyttivät kuitenkin suurimittaista asuintalojen rakennushanketta.

Rakennushanketta varten perustettiin vuonna 1948 Järvenpään Invalidien asunnot Oy. Suurille rakennushankkeille suunnattua Arava-lainaa voitiin myöntää vain kaupungeille ja kauppaloille, joten ponnistelut Järvenpään taajaman erottamiseksi Tuusulasta saivat pontta invalideille tarkoitettujen asuntohankkeiden myötä. Järvenpäästä tuli kauppala vuonna 1951. Asuntolat valmistuivat vuonna 1952.

Pysyvyyttä, osaamista, ahkeruutta!

Vuosien mittaan koulutuskeskus on laajentunut rakentamalla uutta ja yhdistymällä toisiin oppilaitoksiin. Järvenpään Invalidien Ammattiopisto oli 1960-luvun alussa pohjoismaiden suurin erityisoppilaitos 300 opiskelijan ja lähes 20 ammattialan koulutustarjonnalla. Kun 1942 perustettu Westendin Invaliidien Ammattioppilaitoksen toiminnot yhdistettiin 1993 Järvenpäähän, sai ammattiopisto nykyisen muotonsa. IJKK:n nimenvaihdos Validia Ammattiopistoksi elokuussa 2014 liittyi koko Invalidiliitto-konsernin muutokseen. Invalidiliitto haluaa tarjota kotimaisia, laadukkaita palveluja. Liiton palvelutoiminnot tulivat uuden Validia nimen alle. Nimi Validia on lupaus suomalaisesta, asiantuntevasta ja yhteiskunnallista hyvinvointia lisäävästä palvelusta.

Vuonna 2010 uuden oppilaitosrakennuksen peruskiveä muuratessaan Invalidiliiton toimitusjohtaja Raimo Lindberg tahditti työtään toivottaen rakennukselle ”Pysyvyyttä, osaamista, ahkeruutta!” ja näillä sanoin jatkamme perinteikästä toimintaamme uudistuvassa toimintaympäristössä.

Toimintakertomus 2016-2017

Voit tutustua Validia Ammattiopistoon myös toimintakertomuksemme kautta. Lue esimerkiksi mikä on Harjoitustoimisto, miten osaamisperusteisuutta toteutettiin tai mitkä olivat lukuvuoden kohokohdat. Klikkaa tästä toimintakertomukseen: Toimintakertomus 2016-2017