DigiTOP – Digitaaliset ratkaisut erityiseen tukeen työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa

Projektiaika: 2/2016 – 12/2017

Projektin rahoittaja:  Opetus- ja kulttuuriministeriö

Projektin kuvaus:

Hankkeen kehittämistyön kohteena on haasteellisesti työllistyvien, erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun ja työelämätaitojen parantaminen uudenlaisilla pedagogisilla menetelmillä. Hankkeen avulla pyritään kehittämään kaikille opiskelijoille soveltuvia esteettömiä ja opiskelijoiden erityiset tuen tarpeet huomioivia digitaalisia ratkaisuja.

Projektin tavoitteet:

  1. Kehittää digitaalisten välineiden käytön pilotointien pohjalta pedagogisia toimintamalleja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen ja ohjaamiseen.
  2. Lisätä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaajien osaamista digitaalisten välineiden käytössä.
  3. Tukea digitaalisilla ratkaisuilla yksilöllisiä opintopolkuja ja yksilöllisiä oppimisen tapoja sekä parantaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua.
  4. Lisätä ja vahvistaa digitaalisilla ratkaisuilla työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjausta ja parantaa sen laatua.
  5. Ottaa käyttöön erilaisia digitaalisia välineitä ja sovelluksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen ja ohjaamiseen.
  6. Kokemusten ja kehittämistyön tulosten (pedagogisten toimintatapojen ja -mallien) jakaminen ja levittäminen.

Kullakin oppilaitoksella on organisaatiokohtaiset toimenpiteensä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kohderyhmä:

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat erityistä tukea tarvitseviin, alle 25-vuotiaisiin vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa oleviin opiskelijoihin, joilla on vaihtelevat ja monialaiset tuen tarpeet. Opiskelijat ovat perustutkinto-, VALMA- ja/tai TELMA-opiskelijoita.

Projektitoimijat, yhteistyö ja verkostot:

Hanke toteutetaan ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkoston (AMEO-verkosto) yhteistyönä. Hankeverkoston oppilaitokset ovat Kiipulan ammattiopisto (hankkeen hallinnoja), Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi, Bovallius-ammattiopisto, Keskuspuiston ammattiopisto, Optima ja Validia Ammattiopisto.

Lisätiedot: Jarkko Korhonen, puh. 040 577 1003, jarkko.korhonen@eduvalidia.fi