Keski-uudellamaalla rakennetaan uutta mallia osatyökykyisten työllistämiseen

Mitä palveluja osatyökykyiseille jää TE-toimiston lakkauttamisen ja soten jälkeen?

Palveluverkoston ja työnantajien yhteistyö on erityisen tuen tarpeessa oleville ja osatyökykyisille henkilöille ratkaisevaa työllistymisessä. Tämä palveluverkosto on tulevina vuosina suuressa murroksessa: esimerkiksi työvoimapalvelujen ja kuntien palvelujen tuottaminen muuttuu sote-uudistuksen ja muiden rakenteellisten muutosten myötä.

Muutokset vaikuttavat myös tapaan, jolla osatyökykyisten palvelut tuotetaan. On tärkeää, että palveluverkosto toimii vastakin osatyökykyisten työllistämisen tukena. Osatyökykyisten pääsy työelämään ja siellä pysyminen on kannattavaa niin yhteiskunnan, talouden kuin yksilönkin näkökulmasta.

Keski-Uudellamaalla kehitetään osatyökykyisten opiskelijoiden ohjauksen ja palveluiden toimintamalli. Kehittämistyön kulmakivenä ovat ammattiin valmistuvat tukea tarvitsevat opiskelijat, jotka osallistuvat hankkeeseen puoli vuotta valmistumisensa jälkeen. Kehitettävä toimintamalli perustuu sille, millaisia palveluja opiskelijat saavat ja tarvitsevat työllistyäkseen.

Mukana kehittämisessä ovat kaikki Keski-Uudellamaalla toimivat ammatilliset oppilaitokset – Validia Ammattiopisto, Keuda, Seurakuntaopisto ja Hyria/HRAKS. Asiantuntijoina toimivat Vates ja Kuntoutussäätiö, ja hankkeessa huomioidaan kaikki osatyökykyisten työpolkuun osallistuvat kunnat palveluineen, yksityiset palveluntuottajat, järjestöt ja työnantajat.

Kehittämistyöllä pyritään tuomaan esille toimivat ratkaisut, jotka auttavat myös uudessa toimintaympäristössä osatyökykyisten työllistymistä. Malli on tarkoitus levittää ensin kaikkialle Uudellemaalle ja sitten valtakunnallisesti.

Osatyökykyisten toimintamallia kehitetään Validia Ammattiopiston Fokus – opinnoista tuetusti työelämään -hankkeessa. Se on osa Sosiaali- ja terveysministeriön vetämää OTE-hankekokonaisuutta, joka on hallituksen kärkihankekokeiluja.

Hanke järjestää keskiviikkona 7.6.2017 seminaaripäivän aiheesta.

Lue lisää Fokus-hankkeesta täältä.

Fokus-hankkeen yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Simo Liikanen, simo.liikanen(a)eduvalidia.fi, 044 5650 558

OTE-hankkeen yhteyshenkilö: Johtaja Eveliina Pöyhönen, eveliina.poyhonen(a)stm.fi