Erityisesti erityisopettajille -koulutuksen alkavat syyskussa

Erityisesti erityisopettajille – koulutushanke tarjoaa erityisopetuksen koordinaattoreille, ervoille ja erityisopettajille mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan ja erityisen tuen toimintamalleja oppilaitoksessa sekä alueellisesti.

Se antaa myös välineitä ja osaamista toimia erityisopettajana uudistuvassa toimintaympäristössä ja kehittää nivelvaiheyhteistyötä eri kouluasteiden välillä tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ohjauksessa.

Hanke koostuu kolmesta osiosta, joista ensimmäinen alkaa jo 21.9.2017
1. Uudistuva erityisopetuksen lainsäädäntö ja menetelmiä erityisen tuen toteuttamiseen. 3 op
2. Konsultaatio-osaamista erityisopettajille 4op
3.Monialaisesti ja moniammatillisesti – erityisopetus ja opiskeluhuolto yhteistyössä 3 op

Koulutusten toteuttamistapoina ovat webinaarit, lähipäivät ja verkostotapaamiset sekä omassa työssä ja työyhteisössä kehittäminen. Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamia eli osallistujille maksuttomia.

Katso koulutusten tarkemmat toteutusajat ja kuvaukset koulutuskalenteristamme. Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot: Kristiina Luukkonen, kristiina.luukkonen@eduvalidia.fi, puh. 044 765 1337