FOKUS-seminaarissa pureuduttiin osatyökykyisten siirtymiseen opinnoista tuetusti työllistymiseen


OTE-kokeilukiertue Järvenpäässä 7.6.2017

Osatyökykyisyys koskettaa satoja tuhansia suomalaisia työelämässä ja opinnoissa. Validia Ammattiopisto varasi yhden kesäpäivän osatyökykyisten opiskelijoiden työllistymiseen liittyvien kysymysten tarkasteluun.  Seminaaripäivään saapui salin täydeltä työllistämisen asiantuntijoita ja käytännön osaajia.

Osatyökykyisten palvelut murroksessa

Ammatillisessa koulutuksessa on meneillään suuria muutoksia. Ammatillisen opetuksen reformi korostaa opiskelijoiden työllistymisen merkitystä entisestään.

– Validia Ammattiopistossa on jo pitkään panostettu erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymiseen, kertoi uraohjaaja Satu Kataja. Myös tavallisissa ammatillisissa oppilaitoksissa asiaan kiinnitetään voimakkaasti huomiota, kuten Hyrian oppilaanohjaaja Milla-Miia Luosujärvi totesi.

Keskustelu aiheesta on kuumimmillaan.
– Olemme iloisia kun saatoimme järjestää alueen asiantuntijoille tämän ajankohtaisen tilaisuuden. Aihe on tärkeä, korosti koulutusjohtaja Päivi Laalo-Hokkanen Validia Ammattiopistosta.

Palveluntuottajakenttä muutoksessa

– Kunnilla on ollut perinteinen rooli osatyökykyisten valmentamisessa ja työllistämisessä, sanoi työllisyyspalveluiden päällikkö Sirkka Lehti Järvenpäästä. Tuleva maakuntauudistus tuo tähän kuitenkin muutoksia, uudenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia.

Eräs ratkaisu on Keski-Uudellamaalla voimakkaasti kehittyvä paikallisten ohjaamojen verkosto. Ohjaamot on suunnattu nuorille, ja sieltä saa apua ja neuvoja monenlaisiin tilanteisiin, esimerkiksi työllistymiseen ja asumiseen, kertoi Henna Hyytiä Ohjaamo Keski-Uusimaa -hankkeesta.

Hankkeista tukea osatyökykyisille

Sosiaali- ja terveysministeriö pyrkii vaikuttamaan osatyökykyisten työllistymiseen avoimille työmarkkinoille sekä osatyökykyisten työurien jatkumista työelämässä. Välineenä tähän on hallituksen OTE-kärkihanke, jota esitteli sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen.

– Pyrimme luomaan Keski-Uudellemaalle toimintamallin, joka auttaa tunnistamaan tuen tarpeessa olevat opiskelijat ja tukemaan verkostoilla heidän työllistymistään valmistumisen jälkeen, projektipäällikkö Simo Liikanen kertoi hankkeestaan. Hän vastaa Validia Ammattiopistossa OTE-kärkihankkeeseen kuuluvasta FOKUS-kokeilusta.

Hanke tuottaa myös sähköisiä työkaluja opiskelijoiden tueksi. Ne ovat tulevaisuuden ja jo nykyisyydenkin työvälineitä työnhaussa, haluttiinpa niin tai ei.

– Sähköiset työkalut voivat helpottaa osaamisen osoittamisessa ja ennakkoluulojen murtamisessa, totesi HRAKS:in Harri Kallunki.

Digitaalisuus palvelee myös asiakkaan näkökulmaa: esimerkiksi pelillistäminen tekee osaamisen visualisoinnin helpommaksi ja lähestyttävämmäksi.

Verkostotyö menestyksen pohjana

Seminaarissa pohdittiin työllistymisen tukena olemisen työotetta ja työvälineitä.

– Aina ei tarvita erityistä uraohjaajaa – joskus riittää jo olemassa olevien resurssien uudelleenorientointi, huomautti Anne Korhonen VATESista. Työllistymiseen tarvitaan kuitenkin loppuvaiheessa yhteistyöverkostojen voimaa ja nivelvaiheen osaamista.

Tutkimuksienkin mukaan yhteistyö palveluverkoston ja työnantajien kanssa on tehokkain tapa vaikuttaa osatyökykyisten työllistymiseen.

– Verkostoyhteistyö ei ole rakettitiedettä, vaan luonteva toimintamuoto, työkykykoordinaattori Maria von Bonsdorff Uudenmaan TE-toimistosta muistutti. Sen keskiössä on aina toiminta ihmiseltä toiselle, ei instituutiolta toiselle. Tärkeää kuitenkin on, että se on suunnitelmallista ja tavoitteellista, von Bonsdorff pohti puheenvuorossaan.

Yhteistyön ajoitus on ratkaisevaa. Verkostot tulee valmistella ja varautuminen siirtoon tulee ajoittaa hyvissä ajoin. Prosessit saattavat kestää joskus useita viikkoja, ja ennakoinnilla tätä voi lyhentää. Myös tietojen siirto täytyy miettiä yksityisyyden suojan näkökulmasta.

Töitä löytyy mutta säännöt pitää olla selvät

Yritykset ja työnantajat ovat ratkaiseva osa verkostoa. Hyvän yritysyhteistyön kulmakivenä on yhteisesti sovitut raamit ja säännöt. Esimerkiksi opiskelijan taitojen kehittyminen on oltava aina työssäoppimisjaksojen keskiössä.

– Lähes jokaisesta yrityksestä löytyy osatyökykyisille sopivaa työtä, vakuutti Toni Rissanen Logistiikkapartnerit Oy:stä.

Yrityskumppanien löytyminen vaatii kuitenkin sitä, että jalkaudutaan yritysten keskuuteen. Se kuitenkin kannattaa, sillä osatyökykyisten työllistyminen on meidän kaikkien etu.

Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -hankekiertue jatkuu Kokkolassa 14.-15.11.2017 (KP-OTE), Lahdessa 28.-29.11.2017 (PäheeOTE) ja Lappeenrannassa sekä Kouvolassa 11.-12.12.2017 (Yhdessä Hyvä OTE).