Hakijalle

Hakeminen Validia Ammattiopistoon

Hakijan opas 2017-2018, hakeminen syksyllä 2017 alkavaan koulutukseen

Klikkaa kuvaa ja tutustu Hakijan oppaaseen

Hakeminen syksyllä 2017 alkaviin koulutuksiin tapahtuu sähköisesti erityisopetuksen haussa opintopolku.fi –sivuston kautta 15.3.-5.4.2017. Netissä täytettävän hakemuksen tulee olla tallennettuna viimeistään 5.4.2017 klo 15:00. Sähköinen haku koskee kaikkea ammatillista erityisopetusta: perustutkintotavoitteista koulutusta ja valmentavaa koulutusta (VALMA ja TELMA).

 

Liitteet

Hakemisen perusteena olevat liitteet lähetetään suoraan oppilaitokseen 13.4.2017 klo 15 mennessä. Liitteitä ovat:

  • todistusjäljennökset: peruskoulun päättötodistus sekä muut koulu- ja opiskelutodistukset
  • HOJKS aikaisemmasta oppilaitoksesta (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma)
  • koulutukseen hakeutumista varten laadittu lääkärin B-lausunto tai muu vastaava selvitys erityisen tuen tarpeesta, mikäli hakija haluaa perustella valintaansa terveydellisin perustein.

Liitteet lähetetään osoitteeseen: Validia Ammattiopisto, opintotoimisto, PL 46, 04401 Järvenpää.

Hakemuksen liitteet voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen: liitteet@eduvalidia.fi
Liitteet voivat olla pdf, doc, docx, jpg, tiff -tiedostoja. Laita ”Aihe” -kenttään hakijan nimi.
Huomio: Koska Validia Ammattiopisto ei voi varmistaa lähettävän sähköpostin turvallisuutta, on sähköpostilla lähettäminen aina lähettäjän vastuulla.

Kuvallisen ilmaisun ennakkotehtävä

Kuvallisen ilmaisun perustutkintoon graafisen suunnittelun osaamisalalle hakevat tekevät myös ennakkotehtävän, joka palautetaan 5.4.2017 klo 15 mennessä.

Lataa ennakkotehtävät tästä: Ennakkotehtävät 2017.

 

Haastattelut

Hakijoiden haastattelut pidetään myöhemmin ilmoitettavana aikana.

Valintatulokset

Syksyllä 2017 alkavat koulutukset: Ilmoitamme valintatulokset hakijoille aikaisintaan 15.6.2017. Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 29.6.2017.

Opiskelijavalinta

Validia Ammattiopisto on ensisijaisesti tarkoitettu niille, jotka vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsevat erityistä tukea tai esteetöntä opiskeluympäristöä.

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon myös koulutuksen oikea-aikaisuus ja soveltuvuus alalle.

 

Lisätietoja