Koulutuskokeilu

Koulutuskokeilu on kolmipäiväinen jakso, jonka aikana koulutuskokeilija tutustuu yhteen kiinnostavaan koulutusalaan – esimerkiksi liiketalouden opiskelijoiden opiskeluviikkoon. Koulutuskokeilu on tarkoitettu erityistä tukea opinnoissaan tarvitseville.

 • Koulutuskokeilu auttaa valitsemaan sopivaa koulutusalaa, kartoittaa opiskeluvalmiuksia ja sen aikana selvitellään tukitoimien ja apuvälineiden tarvetta.
 • Koulutuskokeilija voi tarvittaessa asua opiskelija-asuntolassa ja osallistua ohjattuun vapaa-ajantoimintaan.
 • Koulutuskokeiluviikon aikana koulutuskokeilija saa osallistua opintolinjan oppitunteihin ja tehtäviin. Hänelle varataan aikaa ohjauskeskusteluihin ja tukitoimien selvittelyihin. Koulutuskokeilun lopussa on palautekeskustelu.
 • Koulutuskokeilusta tehdään kirjallinen yhteenveto, josta selviää kokeilun sisältö, arvio koulutusalan soveltuvuudesta sekä mahdolliset muut suositukset. Koulutuskokeilun yhteenvetoa voi käyttää tukena koulutukseen hakemisessa tai ammatillisten suunnitelmien kehittämisessä.

Miten haet koulutuskokeiluun

 • Ennen koulutuskokeiluun hakeutumista on suositeltavaa käydä tutustumassa Validia Ammattiopistoon esimerkiksi koulutusinfossa.
 • Ota yhteyttä koulutuskokeiluvastaavaan, joka kertoo tarkemmin vaihtoehdot, esimerkiksi maksavat tahot.
 • B-lausunto (enintään 1 vuoden vanha) oltava ennen kokeilun maksavan tahon hakemuksen täyttämistä.
 • Täytä Validia Ammattiopiston lähete koulutuskokeiluun vasta, kun maksava taho on selvillä. Liitä mukaan kaikki saatavissa olevat liitteet, joista selviää erityisen tuen tarve opiskelun näkökulmasta (kts. lähetteen kohta Liitteet). Näin pystymme palvelemaan koulutuskokeilijaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Lähete ja kustannukset

Koulutuskokeilu on maksullista ja siihen tarvitaan lähete. Lähetettä voi anoa esimerkiksi Kelan paikallistoimistosta, työ- ja elinkeinotoimistoista (ammatinvalinnanohjaus) tai vakuutuslaitoksista.

Kelan hakemus ammatilliseen kuntoutukseen

Kustannukset ovat

 • 95 € / vuorokausi sisältäen kokeiluohjelman, majoituksen, ateriat ja kirjallisen yhteenvedon
 • 70 € / vuorokausi sisältäen kokeiluohjelman, lounaat ja kirjallisen yhteenvedon
 • Luki- ja matematiikan valmiuksien yksilöllinen testaaminen tulee Validiaan tuleville koulutuskokeilijoille maksulliseksi 1.1.2017 alkaen. Lue lisää täältä

Lisätietoja

Tutkintotavoitteisilla linjoilla koulutuskokeilua ei ole Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (kodinhuoltaja/toimitilahuoltaja) -linjalle. Kyseiselle linjalle järjestetään yhden päivän mittaisia tutustumispäiviä, joita voit tiedustella opinto-ohjaajiltamme.

Jokaiselle koulutuslinjalle otetaan 1 kokeilija/per viikko. Autoalan perustutkintoon, kuvallisen ilmaisun perustutkintoon, liiketalouden perustutkintoon ja tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon on ryhmäkokeiluviikkoja syksyllä ja keväällä.

Ryhmäkokeilujaksot:

 • Autoalan perustutkinto (autotekniikan osaamisala + moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala) syksy vk 48, kevät 2018 vk 3 ja vk 7
 • Liiketalouden perustutkinto syksy vk 50, kevät 2018 vk 4 ja vk 10
 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto vk 46, kevät 2018 vk 5 ja vk 11
 • Kuvallisen ilmaisun perustutkinto vk 45, kevät 2018 vk 6

Yhteystiedot

Lisätietoja koulutuskokeilusta, sen sisällöstä ja kokeiltavan linjan valintaan liittyvistä asioista:

 • koulutuskokeiluvastaava Mirva Aaltonen p. 044 765 0598, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@validia.fi

Validia Ammattiopiston Koulutuskokeilulähete