Tutkintotavoitteinen koulutus

Ammatillinen peruskoulutus

Ammatillinen erityisopetus on teoreettista ja toiminnallista opiskelua koulussa ja työssäoppimispaikoilla. Ensisijaisesti opiskellaan ammattialan perustehtäviä sekä opiskellaan toimimaan opiskeluryhmässä ja työssäoppimisjaksoilla työyhteisössä.

Ammatillisten perustutkintojen rakenteeseen ja opintosuoritusten kertymiseen tuli muutoksia 1.8.2015 alkaen. Ammatillinen peruskoulutus vastaa entistä paremmin työntekijöiltä työelämässä vaadittaviin tietoihin ja taitoihin ja ottaa nopeammin huomioon työelämässä tapahtuvia muutoksia.

Ammatillista osaamista voi kartuttaa laaja-alaisesti ja yksilöllisesti eri tavoilla ja eri paikoissa, esim. opiskelemalla ammatillisessa koulutuksessa tai muualla, työtä tekemällä ja harrastuksissa.

Ammatillisten perustutkintojen ammattitaitovaatimukset määritellään kullakin ammattialalla vaadittavien perustietojen, -taitojen ja -osaamisten perusteella. Vaaditun ammatillisen osaamisen hankkimisessa korostuu työssä ja työtä tekemällä oppiminen aidoissa työelämän tilanteissa.

Lue lisää osaamisperusteisuudesta Toimintakertomuksestamme: Opiskelija oman oppimisensa pomoksi

Opintojen laajuus

Perustutkinnoissa vaadittavan osaamisen laajuudet määritellään osaamispisteinä (osp) tutkinnon osien painoarvon mukaan. Kunkin tutkinnon osan painoarvo suhteutetaan koko tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.
Ammatillisten perustutkintojen mitoitus on 180 osaamispistettä. Perustutkinnon osaaminen on keskimäärin saavutettavissa kolmen lukuvuoden aikana.  Aiemmin tai opiskelun rinnalla hankittu osaaminen voi lyhentää opiskeluaikaa (osaamisen tunnustaminen).

Opiskelija osoittaa perustutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttamisen ammattiosaamisen näytöissä, jotka arvioidaan. Ammattiosaamisen näyttö tarkoittaa käytännön työtehtävien tekemistä ja oman osaamisensa osoittamista. Näyttö on yleensä viimeinen vaihe kunkin ammatillisen tutkinnon osan suorittamisessa. Ammattiosaamisen näyttö annetaan usein työpaikalla työssäoppimisjakson loppupuolella, toisinaan myös oppilaitoksessa.

Jatko-opintokelpoisuus

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus korkeakouluihin.

 

Lue lisää ammatillisesta peruskoulutuksesta Opetushallituksen sivuilta.