Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymisen ja jatkosuunnitelmien tukeminen - palvelun esittely

Itsenäinen työllistyjä Jonkin verran tukea tarvitseva työllistyjä Paljon tukea tarvitseva työllistyjä Palkkatyön sijasta muu hyvä elämä

Tässä esitellään erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opintojen jälkeisen jatkosuunnitelman tukemiseen liittyviä palveluja ja tukitoimenpiteitä.

Opiskelijan työllistymistavoitteen, vahvuuksien ja tuen tarpeen mukaan olemme laatineet neljä "opiskelijatyyppiä", joiden avulla voit etsiä opiskelijalle sopivia palveluja. Lue ensin opiskelijatyyppien kuvaukset ja valitse parhaiten vastaava kuvaus. Sitten voit etsiä sopivia palveluja ja tukivaihtoehtoja.

Toimenpiteet sarakkeessa kuvataan opiskelijan tukitoimenpiteitä oppilaitoksessa sekä oppilaitoksen sekä muiden osapuolten välistä yhteistyötä.

Palvelut tai tukitoimet sarakkeessa kuvataan kullekin opiskelijatyypille mahdollisesti soveltuvia vaihtoehtoja. Ensin linkistä avautuu lyhyt palvelunkuvaus ja sen jälkeen vielä linkkejä lisätietoihin.

Tämän aineiston on tuottanut Erityinen -projekti