Hyvinvointipalvelut

Opiskeleminen edellyttää voimavaroja ja mahdollisuuksia keskittyä oppimiseen. Hyvät ihmissuhteet, riittävä lepo, säännöllinen ja terveellinen ruokailu sekä virkistävä vapaa-ajanvietto lisäävät opiskelemiseen käytettävissä olevia voimavarojasi.

Opiskelija saa tarvittaessa ohjausta ja apua asumiseen, terveyteen, toimeentuloon, ihmissuhteisiin ja liikkumiseen liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijalla on myös mahdollisuus saada tukea ja ohjausta opiskeluun ja voimavaroihin liittyvissä asioissaTärkein tukihenkilö näissä kysymyksissä on oman ryhmän hyvinvointipalveluiden ohjaaja. Hän kertoo oppilaitoksen hyvinvointitoiminnasta opintojen alkaessa.

Oppilaitoksen opiskeluhuollon ryhmä kokoontuu kolme kertaa lukukaudessa. Sen tehtävänä on seurata, kehittää ja arvioida opiskeluhuollon kokonaisuutta Validia Ammattiopistossa.

Oppilaitoskohtainen opiskeluhuollon suunnitelma

Hyvinvointipalvelut:

Hyvinvointiryhmät

Toimeentuloon ja etuuksiin liittyvä neuvonta

Toimivan arjen, ergonomian ja liikkumisen mahdollistaminen

Henkilökohtainen avustaminen opiskelussa, asuntolassa ja vapaa-ajalla